اقامت کردن عربستان سعودی عملیات نظامی عربستان

اقامت کردن: عربستان سعودی عملیات نظامی عربستان سوریه روسیه خارجی ایران همکاری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برنامه ریزی مناسب با شرایط تازه انجام شده است است / جهانگیری

معاون اول رییس جمهوری گفت: باید با مردم صادقانه صحبت کنیم، شرایطی پیش روی کشور خطیر است.آمریکایی‌ها به صراحت می‌گویند تمام انرژی خود را می‌گذارند تا مردم کشور ع

برنامه ریزی مناسب با شرایط تازه انجام شده است است / جهانگیری

جهانگیری: برنامه ریزی مناسب با شرایط تازه انجام شده است است

عبارات مهم : اقتصادی

معاون اول رییس جمهوری گفت: باید با مردم صادقانه صحبت کنیم، شرایطی پیش روی کشور خطیر است.آمریکایی ها به صراحت می گویند تمام انرژی خود را می گذارند تا مردم کشور عزیزمان ایران تحت فشار قرار گیرند و آن ها بتوانند خواسته های خود را عملیاتی کنند.در این شرایط که اقشار میانگین و پایین جامعه تحت فشار اقتصادی قرار خواهند گرفت، باید از طریق منابع به این بخش توجه خاص ای صورت گیرد.

معاون اول رییس جمهوری گفت: در مسیری که باید دنبال کنیم، واقعیت های کشور و وقت هایی که وجود دارد، مبنا قرار گرفته و سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسبی با شرایط تازه انجام شده است است.

اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در آخر جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت.

برنامه ریزی مناسب با شرایط تازه انجام شده است است / جهانگیری

وی در پاسخ به این که بعد از سخنان رییس جمهوری بازتاب آن در بازار اقتصادی را شاهد بودیم، آیا این بازتاب ادامه خواهد داشت، گفت: باید با مردم صادقانه صحبت کنیم، شرایطی پیش روی کشور خطیر است.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: آمریکایی ها به صراحت می گویند تمام انرژی خود را می گذارند تا مردم کشور عزیزمان ایران تحت فشار قرار گیرند و آن ها بتوانند خواسته های خود را عملیاتی کنند.

معاون اول رییس جمهوری گفت: باید با مردم صادقانه صحبت کنیم، شرایطی پیش روی کشور خطیر است.آمریکایی‌ها به صراحت می‌گویند تمام انرژی خود را می‌گذارند تا مردم کشور ع

جهانگیری افزود: وقت بوجود آمده شرایط مناسبی را جهت بخش شخصی ایجاد خواهد کرد و صادرات کشور مقرون به صرفه خواهد بود. باید از این وقت استفاده کرد.

وی ادامه داد: باید به تولید توجه بیشتری کنیم و اگر نتوانیم موانع پیش روی تولیدکنندگان را به موقع حل کنیم، ممکن است با مسئله روبرو شوند و به همین منظور بسته ای جهت حمایت از تولید تهیه شده است است.

معاون اول رییس جمهوری گفت: در این شرایط که اقشار میانگین و پایین جامعه تحت فشار اقتصادی قرار خواهند گرفت، باید از طریق منابع به این بخش توجه خاص ای صورت گیرد.

برنامه ریزی مناسب با شرایط تازه انجام شده است است / جهانگیری

جهانگیری یادآور شد: سیاست هایی که بخش شخصی عملیاتی خواهد کرد متناسب با شرایط است.

معاون اول رییس جمهوری گفت: باید با مردم صادقانه صحبت کنیم، شرایطی پیش روی کشور خطیر است.آمریکایی‌ها به صراحت می‌گویند تمام انرژی خود را می‌گذارند تا مردم کشور ع

گزینش

واژه های کلیدی: اقتصادی | جهانگیری | برنامه ریزی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz