اقامت کردن عربستان سعودی عملیات نظامی عربستان

اقامت کردن: عربستان سعودی عملیات نظامی عربستان سوریه روسیه خارجی ایران همکاری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۵ نشانه مهم بازار نفت در سال ۲۰۱۸

به گزارش خبرآنلاین، کشورهای اعضای اوپک و متحدان آن جهت کم کردن مازاد تولید نفت در بازار به علت زیاد کردن محصولات نفتی آمریکا، وارد دومین سال اجرای کم کردن تولی

۵ نشانه مهم بازار نفت در سال ۲۰۱۸

۵ نشانه مهم بازار نفت در سال ۲۰۱۸

عبارات مهم : بازار

میزان تولید اعضای اوپک و غیراوپک با تولیدهای شیل در بازار در حال مسابقه هستند.

به گزارش خبرآنلاین، کشورهای اعضای اوپک و متحدان آن جهت کم کردن مازاد تولید نفت در بازار به علت زیاد کردن محصولات نفتی آمریکا، وارد دومین سال اجرای کم کردن تولید نفتشان شدند. از سوی دیگر، تنش های جغرافیایی نیز به این اوضاع پیچیده اضافه شده است است.

۵ نشانه مهم بازار نفت در سال ۲۰۱۸

۵ سیگنالی که در بازار نفت در سال ۲۰۱۸ باید به آن توجه کرد، به شرح زیر است:

۱. سیگنال شیل

با توجه به انفجار لوله نفتی در لیبی تغییراتی در شاخص های نفتی ایجاد شده است و فاصله قیمت نفت WTI نسبت به برنت به بی سابقه ترین حالت خود در دو سال گذشته رسید. این اتفاق بعد از طوفان هاروی که موجب کم کردن تولید نفت در آمریکا شد، رخ داد. در حال حاضر با توجه به زیاد کردن تولید شیل در بازار، کم کردن تولید اوپکی ها در بازار و زیاد کردن تولید نفت خام کانادا می تواند گسترش تفاوت قیمت را در بازار ایجاد کند.

به گزارش خبرآنلاین، کشورهای اعضای اوپک و متحدان آن جهت کم کردن مازاد تولید نفت در بازار به علت زیاد کردن محصولات نفتی آمریکا، وارد دومین سال اجرای کم کردن تولی

۲. رهبری اوپک

با توجه به کم کردن تولید نفت اعضای اوپک، نفت خام برنت در امسال عقبگرد داشت. آینده نگری شاخص ها از دسامبر ۲۰۱۸ به بیشترین حد رسید و به نظر می رسد اوپک با تمدید توافق خود در بازار تعادل ایجاد کرد، به همین ترتیب آینده نگری ها در بازار گسترش پیدا خواهد کرد. به گفته کارشناسان، با یک بازار متمرکز راحت تر می توان آینده نگری ها را گسترش داد.

۳. بلیت شانس

با توجه به ریسک های ژئوپولیتکی، بودجه کشورهای نفتی زیاد جهت ترمیم و ساخت قراردادهای تازه نفتی جهت زیاد کردن سود نفت خام صرف شده است هست. آینده نگری می شود که احتمال بیشتری وجود دارد که ایران، عربستان و ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ با پرسشها نفتی رو به رو خواهند شدند.

۵ نشانه مهم بازار نفت در سال ۲۰۱۸

۴. نوسان

با وجود این خطرات، نوسانات در هفته های اخیر نسبت به سه سال گذشته به کمترین حد خود رسید. با توجه به کم کردن تولید نفت در بازار به وسیله اعضای اوپک، بانک های متفاوت آینده نگری می کنند که نوسان در بازار نفت کم کردن پیدا کند.

به گزارش خبرآنلاین، کشورهای اعضای اوپک و متحدان آن جهت کم کردن مازاد تولید نفت در بازار به علت زیاد کردن محصولات نفتی آمریکا، وارد دومین سال اجرای کم کردن تولی

۵. تا کی؟

آمارها نشان می دهد که سال ۲۰۱۸ در بازار، سرمایه گذاری های خوشبین بر روی نفت برنت و وست تگزاس زیاد کردن پیدا کرده هست. به نظر می رسد که دیگر سرمایه گذاری های بدبینانه در بازار نفت کم کردن پیدا کرده هست. کارشناسان معتقدند به علت فضای مناسب بازار، افراد حاضر نیستند جایگاه خود را به فروش بگذارند.

واژه های کلیدی: بازار | آمریکا | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

۵ نشانه مهم بازار نفت در سال ۲۰۱۸

۵ نشانه مهم بازار نفت در سال ۲۰۱۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz