اقامت کردن عربستان سعودی عملیات نظامی عربستان

اقامت کردن: عربستان سعودی عملیات نظامی عربستان سوریه روسیه خارجی ایران همکاری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ارزش سهام عدالت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سود کامل سهام عدالت تا آخر سال به دهک های پایین جامعه پرداخت می شود. گفت: ارزش سهام عدالت امروز به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان زیاد کرد

ارزش سهام عدالت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد

ارزش سهام عدالت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد

عبارات مهم : شماره

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سود کامل سهام عدالت تا آخر سال به دهک های پایین جامعه پرداخت می شود. گفت: ارزش سهام عدالت امروز به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافت.

به گزارش تسنیم ؛مسعود کرباسیان راجع به سهام عدالت افزود: ارزش سهام یک میلیون تومانی 49 شرکت مشمول این طرح که سودآور هستند ازجمله بیمه ها و پالایشگاه ها اکنون به دو میلیون و 400 هزار تومان زیاد کردن یافته است.

ارزش سهام عدالت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد

وی گفت: جهت مالکیت عمومی این سهام با مجلس هماهنگ هستیم.

کرباسیان افزود: قرار بود ارزش اسمی این سهام در 10 سال نخست پر شود ولی 534 هزار تومان پر شد که بد نبود.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سود کامل سهام عدالت تا آخر سال به دهک های پایین جامعه پرداخت می شود. گفت: ارزش سهام عدالت امروز به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان زیاد کرد

وی گفت: اگر مالکیت سهام عدالت را به مردم واگذار کنیم، سود این سهام زیاد کردن می یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه شرکت ها بعد از برگزاری مجمع می توانند سود را تا 8 ماه تقسیم کنند گفت: شرکت های مشمول طرح سهام عدالت باید 3800 میلیارد تومان سود سهام را به حساب خاص شرکت شخصی سازی واریز کنند که تا کنون 1200 میلیارد تومان به این حساب واریز شده است است.

کرباسیان گفت: بقیه سود تا آخر سال یا اوایل سال آینده واریز می شود.

ارزش سهام عدالت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد

وی گفت: 14 میلیون نفر از 47 میلیون نفری که سهام عدالت دارند شماره شبا را به شرکت شخصی سازی اعلام نکرده اند و از آنها می خواهیم این شماره را به این شرکت اعلام کنند.

واژه های کلیدی: شماره | میلیون | سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz